2 years ago

Jednak wręcz przeciwnie tylko

Gminnym Ognisku Baletowym w Lublinie. Bieg ten kładzie wielgachny akcent na izolacje tudzież podkreślenie muzycznego bogactwa kawałka do którego się pląsa. Pracował w Teatrze Silnym, Romie, Operze Śląskiej, reprezentacyjnym Zbiorze Wojsk read more...2 years ago

Atoli lecz wprost przeciwnie

Niesocjalnym Ognisku Baletowym w Lublinie. Styl ten kładzie obszerny akcent na izolacje zaś akcent muzycznego powodzenia numeru aż do jakiego się baluje. Pracował w Teatrze Mocnym, Romie, Operze Śląskiej, sztandarowym Agregacie read more...